Polityka jakości Ambasador natury

Ciągle śledzimy najnowsze trendy oraz monitorujemy obecną sytuację na rynku. Naszą misją, jako firmy wychodzącej naprzeciw oczekiwaniom klientów, jest znajomość oraz rozumienie ich potrzeb. Chcemy dostarczać konsumentom najwyższej jakości, nisko przetworzoną żywność na bazie jabłek, pełną cennych składników odżywczych, jakie kryją w sobie te owoce. Chcemy dzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem na temat tego, jak zdrowe i wartościowe są polskie jabłka.

Głównym celem działalności naszego przedsiębiorstwa jest dostarczanie konsumentom produktów bezpiecznych, o jakości zgodnej z ich oczekiwaniami oraz obowiązującym wymaganiami prawa żywnościowego, przy poszanowaniu naturalnego środowiska oraz zapewnieniu pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Zapewniamy niezbędne zasoby i środki dla realizacji ustalonej strategii działania oraz zobowiązujemy się do stosowania i przestrzegania Polityki Jakości przy pełnym udziale wszystkich pracowników. Powyższa Polityka jest odpowiednio i efektywnie zakomunikowana wszystkim pracownikom naszego przedsiębiorstwa, a także systematycznie oceniana przez Kierownictwo dla zapewnienia jej aktualności i przydatności.

Najwyższy poziom jakości oferowanych rozwiązań pragniemy zapewnić poprzez cele: 

 • Zaangażowanie kierownictwa, 
 • Utrzymanie zaufania i satysfakcji klientów, 
 • Spełnianie wymagań prawnych w obszarze działalności firmy, 
 • Nieustanną dbałość o bezpieczeństwo i jakość naszych produktów, 
 • Spełnienie wymagań Systemu Zarządzania Jakością oraz ciągłe doskonalenie procesów, produktów i skuteczności systemu, 
 • Partnerski stosunek do dostawców, 
 • Zapewnienie kompetentnego i wykwalifikowanego personelu,
 • Budowanie przyszłościowej organizacji i zwiększenie do maksimum naszego potencjału
  poprzez działanie jako jeden zespół, którego zaangażowanie i relacje wewnętrzne będą
  postrzegane jako najlepsze, 
 • Ciągłe doskonalenia jakości oraz bezpieczeństwa żywności poprzez spełnienie wymagań
  prawnych i oczekiwań klientów, 
 • Zapewnienie, że wszystkie procesy istotne ze względu na bezpieczeństwo żywności będą
  realizowane zgodnie z planem i nie będą zaniechane z powodu braku środków
  technicznych lub proceduralnych, 
 • Rozpoznawanie nowych wymagań klientów i jak najlepsze spełnienie ich oczekiwań,
 • Maksymalizację zadowolenia Klientów, 
 • Zapewnienie wysokiego poziomu jakości we wszystkich obszarach objętych Systemem
  Zarządzania Jakością,
 • Spełnienie mających zastosowanie wymagań, do których organizacja się zobowiązała, 
 • Ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością, 
 • Ciągłe podnoszenie świadomości jakościowej oraz kompetencji pracowników
  i współpracowników, przy uwzględnienie ich predyspozycji, umiejętności i wykształcenia,
  poprzez szkolenie w zakresie, poprzez szkolenie w zakresie wdrożonego Systemu
  Zarządzania Jakością, 
 • Rzetelne informowanie pracowników o celach firmy, postępie technicznym
  i organizacyjnym, przedsięwzięciach osiągnięciach w tym zakresie, jako zachęta do ciągłej
  poprawy Systemu Zarządzania Jakością,