Lubelskie – Smakuj życie

Korzystne czynniki glebowo-klimatyczne, duży udział użytków rolnych (1413 tys. ha) oraz najwyższy w Polsce udział UR w powierzchni ogólnej (70%). I miejsce za wysokie zbiory owoców z krzewów i plantacji jagodowych – 241 tys. t (41,7% zbiorów krajowych).

Województwo jest największym w Polsce producentem m.in. malin (77% krajowej produkcji), porzeczek ogółem (46%), agrestu (40%) oraz leszczyny (38%).

Region zalicza się do ścisłej elity największych producentów owoców z drzew